An Experimental Water Consumption Regression Model for Typical Administrative Buildings in the Czech Republic

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-04-04
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
MDPI
Altmetrics
Abstract
This article focuses on water consumption and its prediction, using regression models designed for an experiment regarding an administrative building in the Czech Republic. The variables considered are pressure and climatological factors (temperature and humidity). The effects of these variables on the consumption are separately evaluated, subsequently multidimensional models are discussed with the common inclusion of selected combinations of predictors. Separate evaluation results in a value of the N3 coefficient, according to the FAVAD concept used for prediction of changes in water consumption related to pressure.
Tento článek se zaměřuje na spotřebu vody a její predikci, přičemž je použito regresních modelů navržených pro experiment provedený na administrativní budově v České republice. Uvažované proměnné jsou tlak a klimatologické faktory (teplota a vlhkost). Efekty těchto proměnných na spotřebu jsou posouzeny zvlášť, následně vícedimenzionálními modely se zařazením společných vybraných kombinací prediktorů. Oddílné posouzení výsledků umožňilo stanovení hodnoty koeficientu N3 dle konceptu FAVAD používaným pro predikci změny spotřeby vody vzhledem k tlaku.
Description
Citation
Water. 2018, vol. 10, issue 424, p. 1-20.
http://www.mdpi.com/2073-4441/10/4/424
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO