Diferenciály automobilů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce pojednává o diferenciálech automobilů. Obsahuje ucelený soubor poznatků o diferenciálech používaných ve stavbě automobilů a uvádí čtenáře do problematiky diferenciálů z hlediska konstrukce, demontáže a jejich zjednodušené tvorby. První část práce dělí diferenciály podle konstrukce a objasňuje jejich funkci. Druhá část se zabývá demontáží rozvodovky s kuželovým diferenciálem. V závěrečné třetí části je popsána tvorba modelu čelního diferenciálu.
This bachelor thesis deals with differentials used in cars. The thesis contains a comprehensive set of knowledge about differentials used in cars and introduces the reader to the issue of differentials in terms of construction, disassembly and their simplified creation. The first part of the thesis divides differentials according to construction and clarifies their function. The second part deals with the disassembly of the final drive case with a bevel differential. The final third part describes the creation of a spur-type differential model.
Description
Citation
ZAVADIL, R. Diferenciály automobilů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (člen) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Martin Kubín, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-15
Defence
Student prezentoval svou závěrečnou práci a odpověděl na otázky vedoucího i oponenta. Dále odpovídal na dotazy členů zkušební komise: 1)Mazání hypoidního soukolí zodpovězeno Student svou závěrečnou práci obhájil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO