Variantní řešení výroby brzdového kotouče motocyklu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce předkládá variantní řešení hromadné výroby motocyklových brzdových kotoučů. Brzdové kotouče jsou součásti rotačního tvaru o velkém průměru a malé tloušťce zhotovené především z uhlíkové oceli. V práci jsou uvedeny metody výroby technologiemi nekonvenčního obrábění a metody výroby technologiemi tváření. Jako vhodné varianty pro výrobu byly zvoleny technologie řezání laserem, řezání vodním paprskem, řezání plazmou, běžného a přesného stříhání. Jednotlivé metody jsou popsány a je zhodnocena jejich vhodnost pro výrobu. U metody přesného stříhání, která se jeví nejoptimálnější, je naznačen postup výroby.
This bachelor thesis presents a variant solution of mass production of motorcycle brake wheel. These are part of rotating component of large diameter and small thickness made up mainly of carbon steel. The thesis presents methods for the production of unconventional machining technologies and methods of molding. As appropriate variants were selected technologies of laser cutting, water jet cutting, plasma cutting, blanking and fineblanking. The individual methods are described and evaluated their suitability for production. For fineblanking method which seems to be optimal is indicated the production process.
Description
Citation
ROZUM, J. Variantní řešení výroby brzdového kotouče motocyklu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Karel Novotný, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Rumíšek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc. (člen) Ing. Bohumil Jedovnický, CSc. (člen) Ing. Marek Štroner, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-18
Defence
Student odprezentoval svoji bakalářskou práci. Po prezentaci byly zodpovězeny otázky od oponenta. Otázky komise: 1. Když použijete na výrobu kotouče ocel 11 060, bude to vhodné? 2. Z jakého důvodu jsou v kotouči vyrobené díry? 3. Bude se pomocí reverzního stříhání stříhat všechny otvory najednou?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO