Návrh technologie pro zakázkovou výrobu reklamního předmětu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá návrh technologie výroby reklamního předmětu tvaru žiletky z korozivzdorné oceli 316L, ve šperkařství běžně označované jako chirurgická ocel. Předpokládaná série výroby je 100 kusů. V bakalářské práci je srovnávána výroba frézováním na konzolové CNC frézce, a řezáním na laserovém řezacím stroji. Jako podklad pro výrobu je v projektu uveden výrobní výkres žiletky. Součástí projektu je ekonomické zhodnocení a závěry navržené technologie.
The project worked out in the framework of the Bachelor's study presents a proposal of producing technology of an advertising article in shape of a razor blade made from stainless steel 316L, in jewellery commonly called surgical stainless steel. Expected batch production is 100 pieces. In the thesis is compared technology for the production on a knee-type CNC milling machine with a laser cutting machine. A production drawing of a razor blade is given as a material for manufacture. A part of this project is an economic evaluation and a conclusion of suggested technology.
Description
Citation
KONEČNÝ, L. Návrh technologie pro zakázkovou výrobu reklamního předmětu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Bach, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (člen) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Frost (člen) Ing. Petr Kužela, CSc. (člen)
Date of acceptance
2012-06-14
Defence
Student seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího a oponenta a dalších členů komise. Co Vás motivovalo k návrhu výroby žiletky? Vysvětlete svoje tvrzení, že laserový řezací stroj si mohou dovolit pouze vetší firmy? Na čem toto tvrzení stavíte? Jak byste z pohledu majitele firmy stanovil parametry nákupu laserového řezacího stroje? Jakým způsobem byste měřil součásti s rozměry větčími než 1500 mm? Jakou jste použil řeznou rychlst pro obrábění žiletky?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO