Analýza funkcí více proměnných v řízení zásob

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce vytváří model, který obchodníkovi pomáhá stanovit optimální cenu za zboží a délku intervalu, ve kterém je zboží prodáváno se ziskem. Model pojednává o dvou situacích, ve kterých dodavatel poskytuje obchodníkovi dodavatelský úvěr na předem smluvenou dobu. Model je tvořen na základě časové závislé poptávky a pro nekazící se zásoby. Vše je tvořeno za pomocí metod matematické analýzy.
This bachelor’s thesis construates model which helps to retailer determining optimal prices of items and determining the maximum length of the period over which the goods can be sold at a profit. This model deals with two situations in which supplier provides the supplier credit for permissible delay. The model expects the time-dependent demand and has been developed for non-deterioration items. In this model are used the methods of mathematical analysis.
Description
Citation
ŠILAROVÁ, H. Analýza funkcí více proměnných v řízení zásob [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Matematické metody v ekonomice
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (člen) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-26
Defence
Otázky oponenta práce - odpovězeno. prof. Dostál Jaká by byla softwarová realizace pro malého obchodníka? - odpovězeno. doc. Půža Naučila jste se nové matematické metody při zpracování práce? - odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO