Konstrukce vřetene soustruhu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na jednu z nejdůležitějších částí soustruhu – vřeteno. Je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je zaměřena na krátkou rešerši, která obsahuje obecné informace o vřetenech. Pojednává o postupech, které je třeba pro správnou funkci vřetene při jeho konstrukci dodržet. Závěrem první části je stručné představení vybraných firem a jejich produktů. Druhá část se potom zaměřuje na vlastní výpočet navrhnutého vřetene. Do této časti je zahrnut také 3D model navrhnutého vřetene a jeho sestava.
Bachelor thesis is focused on one of the most important parts of lathe – spindle. Thesis is divided into two main parts. First of them is focused on the short research, which contains general information about spindles. This part deals about steps, which are needed to be done in construction for the correct function of spindle. At the end of first part is short presentation of chosen companies and their products. The second part is focused on the proposed spindle calculations. Into this part is also involved 3D model of proposed spindle and his assembly.
Description
Citation
ŠVARC, P. Konstrukce vřetene soustruhu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Pernikář, CSc. (místopředseda) Ing. Radim Blecha, Ph.D. (člen) Ing. Luboš Kotek, Ph.D. (člen) Ing. František Bradáč, Ph.D. (člen) doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc. (člen)
Date of acceptance
2012-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO