Interaktivní webové aplikace pro podporu výuky teorie barev

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Daná bakalářská práce se zabývá problematikou interpretace barev a barevných obrazů v počítačové grafice. Konkrétně je práce zaměřena na vývoj jednoduchých webových aplikací – appletů, které budou sloužit pro interaktivní podání metod používaných v oblasti počítačového zpracování barevných obrazů. Vytvořené applety by měly demonstrovat příslušnou teorii týkající se míchání barev v různých barevných modelech, převodu barevného obrazu na šedotónový, převodu šedotónového obrazu do nepravých barev, převodu fyzikálního světla do barevných prostorů CIE XYZ a L*a*b*. V první části práce je po- psán teoretický základ k požadovaným appletům. Následující praktická část je věnována vlastnímu postupu implementace appletů pomocí JavaScriptu a HTML.
This bachelor thesis deals with the issue of interpretation of colors and color images in computer graphics. Specifically, the work is focused on the development of simple web applications – applets that will serve for interactive submission of methods used in the field of computer processing of color images. The created applets should demonstrate the relevant theory relating to color mixing in different color models, conversion of a color image to a gray-scale image, conversion of a gray-scale image to a false-color image, conversion of physical light into CIE XYZ and L*a*b* color spaces. The first part of the thesis describes the theoretical basis for the required applets. The following practical part is dedicated to the process of implementing the applets using JavaScript and HTML.
Description
Citation
KOROLEVA, A. Interaktivní webové aplikace pro podporu výuky teorie barev [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (předseda) Ing. Zoltán Galáž, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Pokorný (člen) Ing. Pavel Hanák, Ph.D. (člen) Ing. David Grenar (člen) Ing. Radek Zezula, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Studentka neobhájila bakalářskou práci. Při zevrubné diskusi o počítačových kódech, odevzdaných v rámci bakalářské práce, se prokázalo, že studentka není autorkou celého předloženého softwaru a navíc nerozumí elementárním příkazům jazyka, ve kterém byly aplikace vyvinuty. Otázky: Lze realizovat zpětný převod z barevného prostoru CIE LAB na vlnovou délku světla? Používala jste framework na psaní HTML kódu nebo jste si to psala sama?
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO