Měření charakteristiky vstřikovače zážehového motoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce je provést rešerši zabývající se problematikou ohledně vstřikování paliva záţehových spalovacích motorů, konkrétně tedy vstřikovacími ventily pro motory s přímým i nepřímým vstřikováním paliva. Další části je provést návrh metodiky a sestrojit zařízení pro provádění testovacích zkoušek zmíněných ventilů.
The aim of this work will be to research dealing with issues about the fuel injection petrol engines, in particular fuel injectors for engines with direct and indirect fuel injection.In the next part make a proposal to build a system for implementation of test injection valves.
Description
Citation
ČERNÝ, M. Měření charakteristiky vstřikovače zážehového motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (místopředseda) Ing. Jiří Koláček (člen) doc. Ing. Pavel Kučera, Ph.D. (člen) Ing. David Svída, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-15
Defence
Student seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce a odpovídal na otázky oponenta a následující otázky komise: - jaká aktuálně platí emisní norma, - jaké složky emisí výfukových plynů jsou regulovány,
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO