Současný stav výstavby reaktorů využívající roztavených solí (MSR)

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce se zabývá popisem reaktorů IV. Generace s podrobným zaměřením na reaktor využívající rozpuštěných solí. Jednotlivě je popsána celá šestice těchto reaktorů i jejich současný výzkum. Je rozebrán AHTR reaktor a jeho možné konfigurace zapojení. Na závěr této bakalářské práce je zpracován výpočet prostupu tepla stěnou potrubí.
This thesis describes Generation IV reactors with a detailed view on the molten salt reactors. There are described all types of these reactors individually and their current research. There is analyse of AHTR reactor and his possible configuration. At the end of this bachelor thesis is a processing of a heat loss from a pipe.
Description
Citation
KOTRNETZOVÁ, D. Současný stav výstavby reaktorů využívající roztavených solí (MSR) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetika, procesy a životní prostředí
Comittee
doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (člen) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (člen) Ing. Hugo Šen (člen)
Date of acceptance
2016-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO