Výroba krytu elektroinstalace halogenového svítidla

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
BEZPALEC Jan: Výroba krytu elektroinstalace halogenového svítidla. Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru 2307 předkládá návrh technologie výroby výtažku z hlubokotažného ocelového plechu 11 320.21. Na základě literární studie problematiky tažení, s přihlédnutím na sériovost 20 000 ks, bylo navrženo tažení konvenční metodou. Výtažek je vyhotoven na jednu operaci za použití přidržovače. Tažník a tažnice jsou vyrobeny ze slitinové nástrojové oceli 19 436.9, tepelně zpracované podle výkresové dokumentace.
BEZPALEC Jan: The manufacturing of elecrical set covering for halide lamp. The project elaborated in frame of Bachelor's studies branch 2307. The project is submitting design of technology production of the extract from the deep drawing sheet iron 11 320.21. Based on literature studies campaign issue, with regard to the series 20 000 pieces, it was suggested drawing a conventional method. Extract is drawn to a single operation using the retainer.Drawing punch and drawing die are produced from alloyed instrumental steel 19 436.9 , heat-worked according to drawing documentation.
Description
Citation
BEZPALEC, J. Výroba krytu elektroinstalace halogenového svítidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (předseda) prof. Ing. Radko Samek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (člen) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (člen) Ing. Miroslav Jopek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-23
Defence
Posluchač seznámil komisi s tématem své bakalářské práce a odpověděl na otázku oponenta. Připomínky a otázky: 1. Jaké % uhlíku je v oceli 11 320. 2. Proč je tažnice zalisována, když postačuje upnutí kroužkem? 3. Umístění odvzdušňovacího otvoru a jeho funkce. Volba průměru otvoru. 4. Volba maziva. 5. Upnutí nástroje na lise. Jedná se o vícečinný lis?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO