Vliv rotace disku kola na aerodynamiku automobilu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Rešeršní práce se zabývá vlivem rotace kola na aerodynamické charakteristiky automobilu. Jsou zde popsány různé metody využívané k simulaci rotace kola. Práce se zaměřuje zejména na vymezení aerodynamických rozdílů mezi statickým a rotujícím kolem, a dále sleduje, jaký vliv má rozdílná geometrie disku kola na aerodynamiku.
The bachelor’s thesis deals with the influence of wheel rotation on the aerodynamic characteristics of a vehicle. Different methods of modelling of wheel rotation are described. The thesis is focused especially on defining aerodynamic differences between static and rotating wheels and finally on the influence of different rim design on aerodynamics.
Description
Citation
HANYCH, J. Vliv rotace disku kola na aerodynamiku automobilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Ing. Jiří Stodola, DrSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Karel Štěpánek (člen) Ing. Ondřej Blaťák, Ph.D. (člen) Ing. Petr Hejtmánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-15
Defence
Študent pomocou prezentácie zhrnul výsledky svojej BP. Na konci obhajoby zodpovedal 2 otázky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO