Návrh a realizace moderní webové prezentace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací moderní webové prezentace pro vědeckou skupinu VUT. V návrhu se práce věnuje analýze dostupných webových prezentací se zaměření na řešení jejich reklamy a využitých technických prostředků. Na základě získaných informací práce definuje parametry pro tvořenou webovou prezentaci. Práce popisuje technickou realizaci navržených parametrů v Nette framework. Práce definuje implementaci dvou algoritmů pro automatické získávání externích dat.
Bachelor thesis deals with the design and realization of modern web presentations for the BUT scientific group. The proposal deals with the analysis of available web presentations focusing on the solution of their advertising and the used technical means. On the basis of the acquired information, the work defines the parameters for the created web presentation. A thesis describes the technical implementation of the proposed parameters within the Nette framework. A thesis defines the implementation of two algorithms for automatic acquisition of external data.
Description
Citation
DVOŘÁČEK, M. Návrh a realizace moderní webové prezentace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ondřej Krajsa, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Přinosil, Ph.D. (člen) doc. Ing. Martin Kyselák, Ph.D. (člen) Ing. Ján Sláčik (člen)
Date of acceptance
2018-06-14
Defence
Proč nebyla vytvořena webová ukázková verze vytvořené prezentace?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO