Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Záměrem této bakalářské práce je hodnocení finanční situace společnosti TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s. r. o. v letech 2015-2019 a konstrukce následných návrhů na její zlepšení. V teoretické části budou definované základní pojmy a ukazatele finanční analýzy. V části praktické bude provedena analýza společnosti využívající dat z teoretické části. V závěrečné části budou představeny doporučené návrhy a řešení finanční situace společnosti. K práci budou využity účetní výkazy společnosti.
The aim of this bachelor's thesis is to evaluate the financial situation of the company TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s. r. o. in the years 2015-2019 and the construction of subsequent proposals for its improvement. The theoretical part will define the basic concepts and indicators of financial analysis. In the practical part, an analysis of the company using data from the theoretical part will be performed. The final part will present recommended proposals and solutions to the company's financial situation. The company's financial statements will be used for the bachelor´s thesis.
Description
Citation
OBŮRKA, J. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (předseda) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen) prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-23
Defence
otázky oponenta - odpovězeno doc. Putnová - Za základě čeho jste dospěl k tomu, že administrativních pracovníků je přebytek? - odpovězeno doc. Žižlavský - Myslíte si, že je vhodné vyhodit z firmy rodinného příslušníka? - odpovězeno doc. Žižlavský - Kde seženete konstruktéry pro svůj návrh? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO