Elektrofotokatalytická dezinfekce vody

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
V tejto práci bola overovaná elektrofotokatalytická dezinfekcia vody vložením napätia na elektródový systém. Pracovná elektróda bola pokrytá vrstvou oxidu titaničitého, ktorý vykazuje vhodné fotokatalytické vlastnosti. Na gramnegatívnej baktérií E. coli bol sledovaný dezinfekčný účinok za rôznych podmienok. Inaktivácia bakteriálnych buniek v skúmanom vodnom roztoku bola pozorovaná najskôr len za prítomnosti kyslíka, potom bolo pridané UV žiarenia s intenzitou 4 mW• m-2 alebo aplikované napätie 1 V. Pridaním oboch súčasne sa skúmala elektrofotokatalytická dezinfekcia vody na vybranom mikroorganizme.
This work focuses on the photoelectrocatalytic water disinfection by applying electrical voltage onto an electrode system. Working electrode consist of electrical conductor covered by thin film TiO2, because of its very important photoactivity. Disinfection effect was monitored on Gram-negative bacteria E. coli under different conditions. Inactivation of bacterial cells in contamined aqueous solution, first experiment was observed only with presence of oxygen, later reactor was irradiated with UV-A compact blacklight with intensity of 4 mW• m-2 or electrical voltage of 1V was applied to electrode. By adding both effects at the same time I was verifying photoelectrocatalysic water disinfection on chosen microorganism.
Description
Citation
ŠTEFANCOVÁ, E. Elektrofotokatalytická dezinfekce vody [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Potravinářská chemie
Comittee
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-21
Defence
1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse doc. Španová: Použitý MB kmen ? Uspořádání experimentu ? doc. Diviš: Praktická aplikace ve velkém objemu ? prof. Márová: Do jaké hloubky prostupuje UV záření ?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO