Přehled incidentů a nehod v leteckém výcviku v ČR v období 2010-2020

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá leteckými incidenty a nehodami ve výcviku v ČR mezi lety 2010–2020. V první části je popsáno vytvoření přehledu těchto událostí formou Excelové tabulky. Hlavní část je věnována popisu, analýze a statistice těchto událostí a jejich příčin. Závěrečná část se zabývá porovnáním zjištění se zahraničím.
This bachelor thesis deals with aviation incidents and accidents in flight training in the Czech Republic in the period 2010–2020. The first part describes the creation of an overview of these incidents and accidents in the form of an Excel spreadsheet. The main part is devoted to the description, analysis and statistics of these events and their causes. The final part deals with comparison of the findings with foreign countries.
Description
Citation
NEVĚLÍK, T. Přehled incidentů a nehod v leteckém výcviku v ČR v období 2010-2020 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Profesionální pilot
Comittee
doc. Ing. Slavomír Vosecký, CSc. (předseda) Ing. Jiří Chlebek, Ph.D. (místopředseda) RNDr. Karel Krška, CSc. (člen) JUDr. Jaromír Hammer (člen) Ing. Ondřej Beneš (člen) Ing. Mgr. Pavel Imriš, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Jonák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Benedikt Badánik, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Štrůbl, gen.mjr.(v.v.) (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Student prezentoval svou práci a zodpověděl otázky oponenta. Příčiny nehod v pokračovacím výcviku Student částečně zodpověděl Srovnání ČR a USA - máte názor na kvalitu výcviku? Student zodpověděl otázku.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO