Návrh aplikace pro plánovaní dopravy ve společnosti Best spol s r.o.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce navrhuje aplikaci, která bude plánovat dopravu ve společnosti Best spol. s r.o. Výstupem aplikace bude optimální řešení dopravy. Aplikace bude vytvořena v prostředí VBA.
This bachelor thesis suggest application which will be planning transport in company Best spol. s.r.o. Output of this application will be optimal transport solution. Application will be created in VBA.
Description
Citation
ŠVIK, M. Návrh aplikace pro plánovaní dopravy ve společnosti Best spol s r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. (předseda) doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA (místopředseda) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Klusák, Ph.D. (člen) Ing. Michaela Beranová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO