Racionalizace nákupní logistiky ve firmě Elektro Sychra s. r. o.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem této bakalářské práce je racionalizace nákupní logistiky elektroinstalační firmy Elektro Sychra s.r.o. Práce je rozdělěna na tři části, a to teoretickou, analýzu a návrh řešení. První část je zaměřena na teorii nákupu a klasifikaci dodavatelů. Analýza se zabývá současným stavem procesu nákupu ve firmě a požadavkům na dodavatele. Vlastní návrh řešení je zpracován podle požadavků firmy a z poskytnutých údajů.
In my bachelors work is the subject of rationalization of purchasing logistics electrical company Elektro Sychra Ltd. The work is divided into three parts, namely theory, analysisnd suggestion solution. The first part focuses on the theory of purchasing and supplier classification. The analysis is concerned with the current state of the process of purchasing in the company and its demands on suppliers. Custom design solutions are developed according to business requirements and provided data.
Description
Citation
ŠEDAJ, J. Racionalizace nákupní logistiky ve firmě Elektro Sychra s. r. o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (předseda) doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) Ing. Tamara Mazlová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO