Model elektronického bankovnictví

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem této bakalářské práce je analýza současného stavu propojení klienta s bankou prostřednictvím elektronického bankovnictví a návrh modelu pro podnikatelské prostředí. Jednotlivé části kapitoly o současném stavu jsou věnovány formám používaným aktuálně v České republice, tzn. platebním kartám, homebankingu a internetovému bankovnictví, GSM bankovnictví, JAVA bankovnictví, telefonickému bankovnictví, WAP a PDA bankovnictví. Nedílnou součástí je také analýza vzniku a vývoje elektronického bankovnictví.
The main goal of this bachelor’s thesis is to analyze present situation of electronic banking as possibility of client and bank connection and proposed model for the business environment. Separate parts of chapter about present state are devoted to forms, that are actually used especially in Czech republic. That means credit cards, homebanking and internetbanking, GSM banking, JAVA banking, phonebanking, WAP and PDA banking. Analysis of beginning and electronic banking development.
Description
Citation
VESELÝ, M. Model elektronického bankovnictví [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. (předseda) doc. RNDr. Jiří Kropáč, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen) Ing. Jaromír Marušinec, Ph.D., MBA (člen) Ing. Jaromír Roštínský (člen)
Date of acceptance
2011-06-23
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO