Rychlé nabíjení elektromobilů – přehled technologií

but.committeeprof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Lubomír Klimeš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Krejčí, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Lízal, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil zkušební komisi s průběhem řešení, výsledky a závěry své závěrečné práce. V návaznosti na posudek oponenta zodpovídal následující otázky oponenta: 1) Nízké výkony nabíjení (a z toho vyplývající dlouhé nabíjecí časy) při dobíjení EV z AC zdrojů (nabíječek) jsou důsledkem relativně nízkých výkonů nabíječek integrovaných výrobci v EV. Mělo by smysl výkony těchto nabíječek, které jsou součástí EV, zvyšovat a jaká jsou v tomto ohledu omezení? prof. Štětina se dále dotázal: „Jaký je běžný výkon dostupných rychlonabíječek?“ Hodnocení odpovědi: zodpovězeno z části. 2) V práci je uveden předpoklad (str. 18), že se dobíjení pomocí magnetické indukce do budoucna stane nejrozšířenějším způsobem nabíjení EV. Jaké jsou v současnosti největší překážky rozšíření indukčního nabíjení EV? 3) Na obr. 46 je zobrazen vliv teploty a stavu nabití na kapacitu akumulátorů při jejich dlouhodobém skladování. Z obrázku ani z textu není úplně jasné, jak celý proces probíhal. Byly akumulátory před uskladněním nabity na dané SOC a potom skladovány při uvedených teplotách, nebo byly při skladování akumulátory udržovány na daném SOC? Jak se na konci skladování stanovil pokles kapacity akumulátoru? Všechny dotazy oponenta byly zodpovězeny. V rozpravě k BP byly položeny studentovi dále tyto otázky: prof. Štětina se zeptal v návaznosti: "Co si myslíte ohledně limitů elektromobility, co je jeden z největších problémů u dobíjejících stanic a jaké jsou uživatelské nedostatky?" Hodnocení odpovědi: Částečně zodpovězeno doc. Klimeš měl připomínky a dal rady ohledně citování v BP a používání výrazů "my" a číslování rovnic. Dále se pak doc. Klimeš dotázal: "Jaký je Váš přínos v práci?" Hodnocení odpovědi: Ne příliš uspokojivá odpověď. doc. Lízal se zeptal s ohledem na ukládání energie zpět do baterií za pomocí rekuperace. Rozvedla se diskuze mezi studentem a doc. Lízalem přičemž student zodpověděl z části uspokojivě.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStrojírenstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorFišer, Jancs
dc.contributor.authorBoršoš, Adamcs
dc.contributor.refereeCharvát, Pavelcs
dc.date.accessioned2022-06-22T06:56:24Z
dc.date.available2022-06-22T06:56:24Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractRychlost nabíjení je jedním z klíčových parametrů, jenž ovlivňuje atraktivitu elektromobilů pro řidiče. Proto je důležité určit metody jež dokážou nabít elektromobil co nejrychleji. Byl vypracován přehled technologií dobíjení elektromobilů a identifikace těch, jenž jsou považovány za rychlé nabíjení. Bylo zjištěno že nejrychlejší technologie je nabíjení pomocí stejnosměrného proudu. Následovalo vypracování seznamu šesti konektorů, které toto nabíjení umožňují. Ty byli následně porovnány. V další kapitole byl vypracován přehled dobíjecích sítí, jenž rychlé nabíjení umožňují. Byli uvedeny tři největší poskytovatelé dobíjecích stanic v České republice a také dva jenž se specializují právě na rychlé dobíjení. Téma chlazení baterií také souvisí s dobíjením. Proto byl v následující kapitole vypracován přehled technologií, jež jsou využívány k chlazení akumulátorů. Poslední část je zaměřena na faktory, které způsobují degradaci akumulátorů. Vypracovali jsme přehled čtyř hlavních příčin degradace a jejich vliv na baterii.cs
dc.description.abstractCharging speed is one of the key parameters that affects the attractiveness of electric cars for drivers. Therefore, it is important to determine the methods that can charge the electric car as quickly as possible. An overview of electric vehicle charging technologies and the identification of those that are considered fast charging has been made. It has been found that the fastest technology is DC charging. A list of six connectors that allow this charging has also been created. These were then compared. An overview of charging networks, that enable fast charging, was made in the next chapter. The three largest providers of charging stations in the Czech Republic and also the two that specialize in fast charging were listed. The topic of battery cooling is also related to charging. Therefore, the following chapter provides an overview of technologies that are used to cool batteries. The last part focuses on the factors that cause the degradation of batteries. An overview of the four main causes of degradation and their effect on the battery was demonstrated.en
dc.description.markCcs
dc.identifier.citationBORŠOŠ, A. Rychlé nabíjení elektromobilů – přehled technologií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other136905cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/207524
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectElektromobilcs
dc.subjectdobíjení elektromobilůcs
dc.subjectchlazení bateriícs
dc.subjectdegradace bateriecs
dc.subjectakumulátorcs
dc.subjectElectric caren
dc.subjectelectric car chargingen
dc.subjectbattery coolingen
dc.subjectbattery degradationen
dc.subjectaccumulatoren
dc.titleRychlé nabíjení elektromobilů – přehled technologiícs
dc.title.alternativeFast charging of EV vehicles - overview of technologiesen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-15cs
dcterms.modified2022-06-21-15:18:39cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid136905en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.22 08:56:24en
sync.item.modts2022.06.22 08:15:47en
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
3.1 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_136905.html
Size:
10.77 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_136905.html
Collections