Návrh Marketingového mixu autopůjčovny Půjč si Bávo

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu marketingového mixu autopůjčovny Půjč si Bávo. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První teoretická část se zabývá teorií marketingu, marketingového mixu, SWOT analýze a definicí nástrojů marketingu. Druhá analytická část se skládá z představení firmy a podrobné analýzy současného stavu. V poslední části jsou na základě získaných informací vypracovány návrhy na zlepšení současné situace.
The bachelor’s thesis focuses on the analysis of the marketing mix of car rental Půjč si Bávo. The thesis is divides into three main parts. The first theoretical part deals with theory of marketing, marketing mix, SWOT analysis and definitions of marketing tools. The second analytical parts consists of introduction of the firm and detailed analysis of current situation. In the last part, proposals to improve the company´s situation based on obtained information are established.
Description
Citation
NGUYEN, A. Návrh Marketingového mixu autopůjčovny Půjč si Bávo [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-20
Defence
otázky vedoucího: - zodpovězeny otázky oponenta: - zodpovězeny Další otázky: doc. Rozmahel: Na základě čeho jste odhadoval tržby? - zodpovězeno Ing. Hornungová: Jakých akcí byste chtěl být partnerem? - zodpovězeno Ing. Svirák: Když kupujete takto staré auto, kalkuloval jste i se značnými opravami a jak jste stanovil jejich výši? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO