Solární záření v lokalitě VUT FSI v Brně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá zpracováním měřených údajů ze snímačů solárního záření umístěných na budově C3 v lokalitě VUT FSI v Brně za rok 2007/08 a 2008/09. Cílem práce je prezentovat měřené údaje solárního záření ve statistické a grafické formě, která může sloužit jako podklad pro výpočty solárních kolektorů a fotovoltaiky. Součástí práce je také porovnání dopadajícího solárního záření na vodorovnou a skloněnou plochu. Setkáme se zde se stručnou charakteristikou solárního záření, možnostmi využití a způsoby jeho měření.
This thesis deals with the elaboration of measured solar radiation data collected from sensors placed on C3 building - BUT FSI localization in Brno. Data measured during 2007-08 and 2008-09. The aim of this thesis is to present the measured solar radiation data in statistical and graphical form, which can be used as a basis for the solar collectors and barrier-layer calculations. Part of the thesis creates also a comparison of incident solar radiation on a horizontal and sloping surface. We will encounter here with brief characteristics of solar radiation, possibilities of utilization and the ways of its measurement.
Description
Citation
HORVÁTH, J. Solární záření v lokalitě VUT FSI v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Michal Jaroš, Dr. (člen) doc. Ing. Zdeněk Kratochvíl, CSc. (člen) Ing. Vladimír Krejčí, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-14
Defence
Rozdíl mezi aktivním a pasivním solárním systémem.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO