Typické poruchy pístních kroužků a jejich nápravná opatření

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá nejčastějšími poruchami pístních kroužků. První část práce je zaměřena na konstrukční provedení pístních kroužku a na zatížení, která na ně působí. Druhá část práce představuje jednotlivé druhy mazání. V této části je také uvedeno, k jakým stavům mazání dochází za provozu spalovacích motorů. Poslední část je věnována nejčastějším poruchám pístních kroužků, a jak lze zabránit, aby k těmto poruchám docházelo.
This Bachelor's thesis concerns the most common failures of piston rings. The first part of this thesis focuses on the design of a piston ring and on the load affecting it. The second part describes various kinds of lubrication. This section also shows, which lubrication states occur during operation of internal combustion engines. And final part is devoted to the most common failures of the piston rings and how to prevent them.
Description
Citation
ORSÁG, J. Typické poruchy pístních kroužků a jejich nápravná opatření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc. (předseda) prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (místopředseda) Ing. David Svída, Ph.D. (člen) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Koláček (člen)
Date of acceptance
2015-06-15
Defence
Student seznámil komisi s prezentací bakalářské práce na téma Typické poruchy pístních kroužků a jejich nápravná opatření.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO