Design oscilační vřetenové brusky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tématem této bakalářské práce je design stolní oscilační vřetenové brusky. Hlavním cílem je navrhnout nástroj, který bude robustní a spolehlivý, zároveň však esteticky zajímavý. Bruska bude umožňovat uživateli umístění příslušenství přímo na brusku. Práce vychází ze současného stavu poznání s ohledem na požadavky cílové skupiny. Zohledněny jsou i ergonomické a technické požadavky. Výsledný produkt je určen pro domácí i komerční využití.
The subject of this bachelor thesis is a design of tabletop oscilating spindle sander. The main goal is to design a tool, which will be robust and reliable and at the same time esthetically interesting. The sander will allow its user to have all the accessories straight on the sander. The thesis is based on an analysis of the current market considering needs of target group. Ergonomic and technical requirements are taken into account too. The final product is intended for home use and commercial use as well.
Description
Citation
JUN, M. Design oscilační vřetenové brusky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Průmyslový design ve strojírenství
Comittee
doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD. (předseda) doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (místopředseda) Ing. Dana Rubínová, Ph.D. (člen) Mgr. Svatopluk Řezníček (člen) akad. soch. Josef Sládek, ArtD. (člen) akad. soch. Tamara Buganská (člen)
Date of acceptance
2021-06-11
Defence
Mgr. Svatopluk Řezníček (oponent) Proč jste nevolil hlavní barevnost brusky inverzí, běžněji používanou, zelené tělo a spínač ve výstražné červené barvě? Vysvětlete psychologické aspekty - významy - dopady těchto barev. ZODPOVĚZENO Uvádíte v textu opakovaně „značná hmotnost“ ve vztahu k hmotnosti navrhované brusky, uveďte konkrétní údaj. ZODPOVĚZENO Jaký mechanismus zajištění polohy pracovní desky ji udržuje v dané poloze? Popište práci při změně polohy pracovní desky a zajištění s ohledem na vibrace stroje při práci. ZODPOVĚZENO Mohly být jednotlivé součásti k povrchu těla brusky přichyceny například magneticky? ZODPOVĚZENO Akad. soch. Josef Sládek, ArtD. Odůvodnění tvarování spodní části. ZODPOVĚZENO
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO