Hodnocení stability kosmetických disperzí pomocí odstředivého analyzátoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
V této bakalářské práci byla hodnocena stabilita laboratorně vytvořených kosmetických emulzí z běžně dostupných surovin, a byla srovnávána se stabilitou komerčních tělových mlék. Teoretická část práce je zaměřena na popis kosmetických emulzí a metody hodnocení jejich stability. Experimentální část práce se na začátku zaměřuje na přípravu emulzí. Následně byl na porovnání jejich stabilit s komerčně dostupnými emulzemi použit odstředivý analyzátor LUMiSizer. Testováním za pomocí tohoto analyzátoru bylo zjištěno, že komerční vzorky a dva laboratorně připravené vzorky nejevily žádné známky nestability.
This bachelor thesis is focused on the evaluation of stability of cosmetics emulsions prepared from ingredients commonly available in laboratory and compared to the stability of commercially available body lotions. In the theoretical part cosmetics emulsion and methods used to stability measurements were described. Experimental part of this work at first describes the preparation of the emulsions. Furthermore, the stability of prepared emulsion was compared to commercially available ones using the centrifugal analyser LUMiSizer. In conclusion, the test results obtained from analyser LUMiSizer have showed the stability of the commercial emulsions and two prepared samples.
Description
Citation
PROCHÁZKOVÁ, M. Hodnocení stability kosmetických disperzí pomocí odstředivého analyzátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Spotřební chemie
Comittee
prof. Ing. Martina Klučáková, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) doc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Martin Vala, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-19
Defence
Vala – Ke které části zkumavky se vztahuje transmitance použitá pro zhodnocení stability emulzí?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO