Technologie obrábění vnějších závitů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá metodami obrábění vnějších závitů. Cílem této práce je popsat technologické podmínky a parametry obráběných vnějších závitů. Nejprve jsou popsány základní metody obrábění vnějších závitů. Dále jsou uvedeny jednotlivé nástroje pro obrábění vnějších závitů. Závěrem jsou popsány jednotlivé řezné podmínky.
This bachelor thesis is concerned with cutting metods of an external thread. The aim of this bachelor thesis is to described technological conditions and parameters of an external thread. Firsty, there are basic cutting methods described. Secondary, in particular cutting instruments are characterized. In the conclusion the particular cutting conditions are explained.
Description
Citation
DLOUHÝ, M. Technologie obrábění vnějších závitů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Bohumil Bumbálek, CSc. (předseda) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Kužela, CSc. (člen) Ing. Miroslav Frost (člen) Ing. Oskar Zemčík, CSc. (člen) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-23
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO