Podnikatelský plán společnosti na zpracování odpadu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá sestavením podnikatelského záměru k založení nové firmy na likvidaci odpadu. Obsahuje teoretická východiska nutná k sestavení podnikatelského záměru, z nichž se následně vychází v analytické části, která obsahuje analýzu trhu a propočty nutné k sestavení finančního plánu. Návrhová část práce pak obsahuje podnikatelský záměr sestavený ze získaných dat, na jehož základě je možné projekt realizovat a který ukazuje jeho rentabilitu.
The bachelor thesis deals with creating a business plan to establish a new company for waste disposal. It includes theoretical background necessary for creating a business plan, which is then used in analytical part that includes market analysis and calculation necessary for creating financial plan. Proposal´s part includes the business plan based on the acquired data, which allows realization of the project and shows its rentability.
Description
Citation
KOUBEK, O. Podnikatelský plán společnosti na zpracování odpadu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jaroslav Krejčíř, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-20
Defence
Oponentka: Jak budete nakládat, z pohledu odpisů, s pořizovaným majetkem v ceně 30-40.000 Kč? Dr. Koráb: Co dělá podnik se zbytky z pneumatik? Doc. Brychta: Jakým způsobem byla hodnocena nasycenost trhu? Na základě jakých zdrojů jste určil uvažovanou úrokovou sazbu 8%? Dr. Krejčíř: Hledali soukromého investora? Proč nezaložili raději novou firmu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO