Obnovitelné zdroje energie v ČR

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce je odborná rešerše zabývající se obnovitelnými zdroji energie v České republice. Úvodní část je věnovaná legislativě zabývající se obnovitelnými zdroji energie. Dále jsou popsány stručné charakteristiky jednotlivých zdrojů energie a možnosti jejich využití. Hlavní část se zabývá energii větru. Závěr práce se věnuje Větrnému parku Břežany. Popisuje technickou i ekonomickou stránku tohoto parku.
This Bachelor’s thesis is scholarly recherche dealing with renewable resources of energy in the Czech Republic. The preamble discusses legislation covering the topic of renewable resources of energy. Next part summarizes the different resources of energy and possibilities of their usage. The major part is dedicated to wind energy. The last part deals with the Wind park Břežany and its economical and technical specification.
Description
Citation
VOJÁČKOVÁ, J. Obnovitelné zdroje energie v ČR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (člen) Ing. Jiří Martinec, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (člen) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO