Výroba součástí na ohraňovacím lise

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce předkládá přehled o technologii výroby součástí na ohraňovacích lisech. Je vytvořena na základě literární studie teoretického základu s doplněním nejmodernějších poznatků a příkladů z praxe. Pojednává obecně o technologii ohybu, jeho principu a parametrech, které s ohybem souvisí. Dále jsou popsány nejčastěji užívané metody výroby na ohraňovacích lisech, tvářecí nástroje, jejich výroba a upínání ve stroji. Hlavní důraz je kladen na samotné ohraňovací lisy. Jsou zde popsány různé typy ohraňovacích lisů, dále jednotlivé části lisu a nakonec je uveden i přehled nejznámějších výrobců. Pro lepší představu procesu výroby je ukázána výroba součásti na praktickém příkladu z výrobní firmy. Přínosem této práce je jednoduše popsaná technologie ohraňování a způsob práce na ohraňovacích lisech, což může sloužit pro didaktické účely.
The project elaborated overview of the production technology of the components on the press brake machines. It is based on study of theoretical pricniples in literature and modern practical instances as added value. It discussed about bending technology in general, about its priciple and parameters. Then there is overview of most used methods of bending at press brake. bending tools, its process of production and tool clamping. The main emphasis is placed on press brake machines. There are discussed the main types of machines, structure of machine and last but not least there are presented selected world manufaturers of press brake machines. For a better idea there is showed production of particular component in manufacturing plant in the end. Acquisition of the project is in simple description of press bending technology and way of work on press brake machines. The useful trasfer may be for example to education.
Description
Citation
ZAHRADNÍČEK, L. Výroba součástí na ohraňovacím lise [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Rumíšek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (člen) Ing. Bohumil Jedovnický, CSc. (člen) Ing. Eva Peterková, Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Žák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-20
Defence
Zkušební komise byla seznámena s obsahem bakalářské práce a student odpověděl na dotazy oponenta. Otázky: 1. Rychlost beranu má posuvovou rychlost 100 m/s? 2. Jakými způsoby se eliminuje odpružení? Jak zjistíte velikost úhlu odpružení? 3. V čem spočívá princip ohraňovacího lisu zn. Mengele?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO