Statistická analýza chování uživatelů sociálních sítí z hlediska reklamy a marketingu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Predmetom bakalárskej práce je štatistická analýza správania užívateľov internetových sociálnych sietí, z hľadiska reklamy a marketingových aktivít. Prvá časť bakalárskej práce sa zaoberá teoretickými východiskami z oblasti sociálnych sietí, sociologického výskumu a štatistiky. Druhá časť sa zaoberá praktickým prevedením, a to ako sociologického riešenia a vytvorenia online dotazníka, tak aj štatistickým spracovaním nazbieraných dát, vrátane príslušných zistení a záverov.
The subject of this bachelor‘s thesis is the statistical analysis of social network users’ behaviour in terms of advertising and marketing activities. The first part of the thesis deals with the theoretical basis of social networks, sociological research and statistics. The second part deals with practicality, both sociological response and creating an online questionnaire, as well as statistical processing of collected data, including relevant findings and conclusions.
Description
Citation
PAVLÍK, M. Statistická analýza chování uživatelů sociálních sítí z hlediska reklamy a marketingu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA (předseda) doc. RNDr. Jiří Kropáč, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Ing. Zdeněk Brož, Ph.D. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-26
Defence
Otázky vedoucího práce - doc. RNDr. Jiří Kropáč, CSc.: nejsou Otázka oponenta - Ing. Karel Doubravský, Ph.D.: 1) V případě hypotézy č. 1 byly splněny všechny podmínky pro použití chi-testu? - odpovězeno 2) Jaké další statistické testy by mohly být použity k ověření stanovených hypotéz? - odpovězeno Otázky komise: 1) doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA: Použil jste nějaké metody pro hodnocení kvality Vašeho marketingového průzkumu? - odpovězeno 2) Ing. Zdeněk Brož, Ph.D.: Jak velká byla cílová skupina a z jaké geografické oblasti? - odpovězeno 3) Ing. Zdeněk Brož, Ph.D.: Jak fungují toky peněz při umístění reklamy na Facebook? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO