Časomíra požárního sportu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací zařízení k měření času pro soutěž zvanou požární sport. Toto zařízení zvané časomíra by mělo být bezdrátové a komunikovat v sub-gigahertzovém pásmu. V první části této práce jsou popsány použitelné komponenty. V druhé části práce se zabývá samotným návrhem a realizací.
The bachelor’s thesis to deals with the design of a time measuring device for a competition called fire sport. This timekeeper should be wireless and communicate in a sub-gigahertz spectrum. The first part of this work describes usable components. In the second part the thesis to deals with the design and itself realization.
Description
Citation
KLIMEŠ, M. Časomíra požárního sportu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jan Leuchter, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Dalibor Biolek, CSc. (člen) Ing. Marek Bohrn, Ph.D. (člen) Ing. Michal Řezníček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-13
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO