Střední efektivní tlak spalovacích motorů automobilů a motocyklů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této práce je pojednání o významu, definici a zmapování charakteristiky hodnoty středního efektivního tlaku v závislosti na historickém vývoji spalovacích motorů automobilů a motocyklů od prvotních koncepcí až po současný vývoj. V této práci chci porovnat a vyhodnotit hodnoty středního efektivního tlaku u nepřeplňovaných a přeplňovaných pístových spalovacích automobilů a motocyklů. Součástí práce bude grafické znázornění daných hodnot středních efektivních tlaků a následná analýza a zhodnocení daných hodnot vůči konstrukční koncepci spalovacího motoru v daném historickém období. Dále popis konstrukčních prvků, které se podílí na zvýšení středního efektivního tlaku.
The aim of this work is to discuss the meaning, definition and mapping of the characteristics of the value of the mean effective pressure depending on the historical development of internal combustion engines of automobiles and motorcycles from the initial concepts to the current development. In this work I want to compare and evaluate the values of the mean effective pressure for non-supercharged and supercharged piston combustion cars and motorcycles. Part of the work will be a graphical representation of the values of mean effective pressures and subsequent analysis and evaluation of the values against the design concept of the internal combustion engine in the historical period. Furthermore, a description of the structural elements that contribute to the increase of the mean effective pressure.
Description
Citation
VOPRŠAL, O. Střední efektivní tlak spalovacích motorů automobilů a motocyklů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Kučera, Ph.D. (místopředseda) Ing. Kamil Řehák, Ph.D. (člen) Ing. Jozef Dlugoš, Ph.D. (člen) Ing. Jan Fojtášek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Student seznámil odbornou komisi se svojí závěrečnou prací. Následovala část, kdy student odpovídal na následující otázky oponenta: Podle čeho (informačního zdroje) student usuzuje, že limit pro zážehové nepřeplňované motory je 2,5 až 3 MPa? - NEZODPOVĚDĚL Podle jakého klíče/kritérií student vybíral motory do svého historického přehledu? - ČÁSTEČNĚ ZODPOVĚDĚL Jak se na hodnotě středního efektivního tlaku u zážehového nepřeplňovaného motoru projevil například přechod z dvou ventilů na čtyři ventily na válec? - ČÁSTEČNĚ ZODPOVĚDĚL Odbornou komisí byly dále položeny tyto otázky týkající se závěrečné práce: Vysvětlete Váš výrok „střední hodnota indikovaného tlaku“. - ČÁSTEČNĚ ZODPOVĚDĚL
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO