Návrh úprav marketingového mixu vybrané společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tématem mé bakalářské práce je vymezení marketingového mixu společnosti MY DVA group, s.r.o., která se především zaměřuje na oblast vývoje, výroby a prodeje kancelářského a školního nábytku. Teoretická část se zabývá pochopením a vysvětlením pojmů marketing, marketingový a komunikační mix a jeho nástroje. V praktické části je obsažena analýza a zhodnocení marketingového mixu společnosti a v závěru jsou sestaveny vlastní návrhy řešení a doporučení.
The topic of my bachelor thesis is demarcation of the marketing mix of MY DVA group, s.r.o., that primarily focuses on development, production and sale of office and school furniture. The theoretical part deals with understanding and explanation of the concept of marketing, marketing mix and communication mix as well as its tools. The practical part comprises an analysis and evaluation of company´s marketing mix. In conclusion I suggested variety of solutions and recommendations.
Description
Citation
PROKOPOVÁ, M. Návrh úprav marketingového mixu vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Josef Novotný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-18
Defence
otázky vedoucího - odpovězeno otázky oponentky - odpovězeno doc. Konečná - Vy jste u analýzy mikroprostředí využila i interní zdroje z podniku. O které zdroje se jednalo? - odpovězeno doc. Konečná - Prováděla jste dotazníkové šetření mezi zaměstnanci? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO