5G síť – jak změní naše životy?

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce popisuje koncept páté generace bezdrátových systémů a diskutuje její hlavní přínosy i rizika. Práce uvádí stručný přehled vývoje mobilních komunikačních sítí. Popisuje funkci každé generace a uvádí její vlastnosti. Dále popisuje koncept 5G sítě, uvádí její parametry a klíčové faktory, které vedly k jejímu vzniku. V další části se práce věnuje internetu věcí, uvádí jeho historii a možné uplatnění společně se sítěmi 5G. Jmenuje nejrůznější oblasti využití a definuje, jak bude společnost z této technologie těžit. Závěrem se práce zabývá možnými hrozbami, ať už jde o lživé informace, nebo skutečná rizika jako jsou negativní dopady na lidské zdraví či bezpečnost s ohledem na osobní vlastnictví.
This bachelor's thesis describes the concept of fifth-generation wireless systems and discusses their main benefits and risks. The work provides a brief overview of the evolution of mobile communications networks. It describes the function of each generation and lists its characteristics. Then the paper describes the concept of the 5G network, setting out its parameters and the key factors that led to its creation. Next, work is devoted to the Internet of Things, describing its history and possible applications on 5G networks. It identifies all sorts of possible uses and explains how society will benefit from this technology. Additionally, the study examines potential dangers, whether they are fake news or real threats, such as negative impacts on human health or safety regarding personal property.
Description
Citation
ONDRISKA, J. 5G síť – jak změní naše životy? [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Angličtina v elektrotechnice a informatice
Comittee
prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. (předseda) Mgr. Ing. Eva Ellederová, Ph.D. (místopředseda) M. A. Kenneth Froehling (člen) Mgr. Petra Zmrzlá, Ph.D. (člen) PhDr. Milan Smutný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student přednesl průměrnou obhajobu své bakalářské práce s jazykovými chybami a bez problémů zodpověděl následující otázku: Could you elaborate on the negative effects (including some very serious threats to the society) connected with the use of Artificial Intelligence (AI)?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO