Podnikatelský záměr - návrh na rozšíření elektronického obchodu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tématem bakalářské práce je podnikatelský záměr společnosti, konkrétně se zde bude řešit návrh na zlepšení stávajícího elektronického obchodu a rozšíření tržního podílu s pomocí současných marketingových nástrojů. Poskytnuté návrhy by měly vést ke zvýšení tržeb podniku a konkurenceschopnosti v oblasti internetového podnikání.
The bachelor thesis deals with company’s business plan, in particular - suggestion of improvement of the existing e – commerce is solved here as well as extension of market share using current marketing tools. Provided suggestions should lead to company’s revenue increasing and competitiveness in internet business.
Description
Citation
SEGEŤOVÁ, H. Podnikatelský záměr - návrh na rozšíření elektronického obchodu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. (předseda) Mgr. Jiří Pospíšil (místopředseda) Ing. Martina Pivodová (člen) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Zábojová (člen)
Date of acceptance
2015-06-25
Defence
otázky vedoucího - nebyly otázky oponenta - odpovězeno Doc. Martinovičová - Diskuze na téma role studentky ve firmě. - odpovězeno Doc. Martinovičová - Diskuze nad obsahem navržené marketingové strategie. - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO