Využití polarizačního multiplexu v optických přístupových sítích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá popisem polarizačního multiplexu, jevů spojených s tímto multiplexem, jeho výhodami a nevýhodami. Popisuje základy optických vláken, jevy působící na přenos optickým vláknem, dělení optických přístupových sítí a používané multiplexy s ohledem na jejich vhodnost k součastnému použití s polarizačním multiplexem. Dále aktivní i pasivní prvky, které jsou používány pro vysokorychlostní optické přenosy, zejména polarizační multiplex. Popisuje polarizaci signálu ve vlákně, druhy polarizací a jevy, díky kterým k polarizaci signálu dochází. Práce zahrnuje praktické měření vlivu teploty na polarizaci a přeslechy signálu ve vlákně pro vysoké teploty do 70 °C a záporné teploty do -40 °C. Obsahuje porovnání praktického měření a simulace pro přenos signálu s rychlostí 1 Gb/s vláknem G.652.D pro dvě různé situace. Reálné měření navíc obsahuje testování na triple play služby, neboli testování pro přenos videa, hlasu a dat. První měření zahrnuje přenos signálu, který je přenášen v jedné polarizační rovině a je ovlivňován bílým šumem simulujícím současný přenos analogové televize v rovině druhé. Druhé měření předpokládá obousměrný přenos po jednom vlákně, kdy pro vzestupný směr je využita jedna polarizační rovina, pro sestupný směr rovina druhá a tím je uskutečněn duplexní přenos mezi dvěma koncovými body. Měření a simulace potvrdili schopnost využití polarizačního multiplexu a jeho praktické využití v optických přístupových sítích v rozsahu běžných okolních teplot.
This thesis reviews polarization multiplexing and its similarities, advantages and disadvantages to other types of multiplexing methods. The basics of optical fibers and its effects on transmission are discussed in terms of commonly used multiplexes. Additionally, divisions of optical access networks and multiplexing methods which could be used simultaneously with polarization multiplexing along with active and passive elements used for high-speed transmission such as polarization multiplex are described. Practical measurements of temperature influence to polarization and signal crosstalk in the amount of 70 °C and -40 °C are also included. The practical and theoretical measurements on 1 Gb signal led in G.652.D fiber for different situations are examined. Measurements containing 1 Gb signal includes test on triple play services (voice, video, data). First practical measurement on 1 Gb transmission shows how white noise, representing analog television, transmitted in the first polarization beam affects the signal in the second polarization beam. Second practical measurements show how two data streams transmitted through a single fiber at the same wavelength, but different polarization beams, creates a full duplex connection between two network elements. Results confirm the possibility on the usage of polarization multiplexing in optical access networks at common temperatures.
Description
Citation
JAKOUBEK, P. Využití polarizačního multiplexu v optických přístupových sítích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (předseda) Ing. David Kubánek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Vajsar, Ph.D. (člen) Ing. Vojtěch Fiala (člen) Ing. Ondřej Šmirg, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
Otázky oponenta: Otázka č.1: Jakým způsobem je možné kompenzovat polarizační vidovou disperzi pomocí Braggovy mřížky?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO