Návrh počítačové sítě společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cieľom práce je zlepšenie počítačovej siete podniku. Prvá časť práce pojednáva o obecných informáciách ohľadom počítačových sietí potrebných k vypracovaniu návrhu. Druhá časť podrobne analyzuje súčasný stav, požiadavky na software a hardware a taktiež nároky investora. Tretia časť práce obsahuje vlastný návrh, podrobný popis a náklady na realizáciu.
The aim of the thesis is to introduce a computer network for a company. The first part of the thesis concerns the introduction of the basic information about computer networks, necessary for the proposal development. The second part analyses the current state in detail, the software and hardware requirements as well as the investor’s claims. The third part of the thesis contains my own proposal, description and implementation costs.
Description
Citation
SÝKORA, M. Návrh počítačové sítě společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. RNDr. Ivan Mezník, CSc. (předseda) doc. RNDr. Jiří Karásek, CSc. (místopředseda) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) Ing. Vilém Jordán (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-18
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno Otázky komise: Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. Podle čeho byste kvantifikoval přínos tohoto systému z ekonomického hlediska? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO