Detekce zubů na 3D počítačovém polygonálním modelu čelisti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá návrhem a implementací algoritmů pro detekci zubů na 3D polygonálním modelu čelisti. Postupně zde popisuji možné způsoby detekce tvarů na počítačovém modelu, včetně jejich využití na konkrétním 3D modelu čelisti. Dále zde probírám problematiku filtrace takto získaných segmentů, aby byly spolehlivě odděleny regiony zubního oblouku a zbytku čelisti. Všechny tyto poznatky poté použiji pro tvorbu cílové aplikace. Zde je možnost výběru ze dvou uživatelských nabídek, jedné jako jednoduchého uživatelského prostředí, kde demonstruji možné použití v praxi, druhé pak testovací, která umožňuje demonstraci použitých filtrů a jejich vliv na detekci. Program je psaný v jazyce C++ ve vývojovém prostředí MS Visual Studio 2005 a přeložen pod jeho interním kompilátorem. Testován byl pod OS MS Windows XP a MS Windows Vista.  
This document discusses a concept and implementation of algorithms for teeth detection on 3D polygonal jaw model. At first, I describe possible shape detection techniques on three dimensional computer model, including utilization just in my case. After it, I analyze filtration problems of obtained model segments in order to reliably separate regions of tooth-arch from the rest of jaw. I included all these pieces of knowledge into a final application. Here, it is possible to choose from two user interfaces, first, classic user interface which demonstrates possible utilization in real world and second, testing interface which demonstrates functions of each detection and filtration method used in program and their effect on detection. Application is written in C++ language in development environment of MS Visual Studio 2005 and compiled with MS VS internal compiler. Tested was under MS Windows XP and MS Windows Vista OS. 
Description
Citation
HULÍK, R. Detekce zubů na 3D počítačovém polygonálním modelu čelisti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO