Eudaimonie: Šťastné město

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Cílem práce je vytvořit eudaimonické prostředí v rámci stávající blokové zástavby brněnských Husovic. Za pomoci jednoduchých intervencí a minimálních zásahů je vytvářeno prostředí, které pomáhá člověku žít komplexní a naplněný život.
The aim of the project is to create eudaimonic environment in the framework of existing city blocks of Husovice in Brno. Simple interventions and minimal means are used to create environment which allows it´s inhabitants to live complex and fulfilled lives.
Description
Citation
HERMANOVÁ, A. Eudaimonie: Šťastné město [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Petr Stolín (předseda) Ing. arch. Tomáš Pejpek (člen) MgA. Ing. arch. Petr Šmídek, Ph.D. (člen) MgA. Ing. arch. Lukáš Blažek (člen) Ing. et Ing. Petr Hlavsa, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
Studentka představila pojem eudaimonie, princip pro budování rozvoje města nejen na základě ekonomického růstu, ale se zohledněním dalších aspektů, které autorka jmenuje: zdraví, smysl a sounáležitost, volnost, odolnost, radost, rovnost. Představila návrh intervencí na principu eudaimonie v MČ Brno – Husovice (původní rostlá struktura, převážně rezidenční oblast), kde do veřejných prostranství vkládá intervence pro kvalitativní posun veřejného prostoru. Intervence – voda, dřevo, barva, akcenty – představují levná řešení: sbírání vody ze střech - dešťové záhony – motýlí a včelí záhony, dřevěné platformy jako sociální elementy v ulicích, barva pro trvalé i krátkodobé intervence, napomáhá vytvoření mentální mapy, týpí, posedy, U rampa. Zodpovězen dotaz oponenta na konkretizaci umístění prvků, řešení platforem ve vztahu k dopravě, studentka uvádí, že není stanovena– platformy představují tzv. „dopravní šikany“, formují prostor. Komise uvádí, že navržené kroky by ale chtěly konkrétní odpověď, vytěsňované funkce mohou působit značné komplikace, není dotaženo. Studentka uvádí, že konkretizaci zásahů a tedy dopad zásahů návrh neřeší, umístění např. parkovacích domů se plánuje z pozice města. Upozornění komise na nutnost řešení otázek bezpečnosti, výkresy uvádějí nereálná řešení, patrně nekonzultováno z dopravního hlediska, nereálná z hlediska pohybu zdravotně handicapovaných, nutná je např. orientace nevidomých v území a bezpečnost průjezdů dopravy. Vhodné je řešení hospodaření s dešťovou vodou, ale střet se sítěmi je více než pravděpodobný, téma zobytnění ulic je určitě potřebné, práce je však jen katalogem prvků, navržené umístění voleno nevhodně, platformy jsou nereálné z dopravního hlediska, soubor nápadů je akceptovatelný, ale nejsou domýšlené důsledky zásahů. Pokud je práce pojata jako katalog prvků pro intervence, je řešení poněkud chudé.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO