Vytápění mateřské školy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se v teoretické části věnuje popisu a charakteristice podlahového vytápění. Dále se věnuje problému větrání budov zaměřeného na školní budovy. Cílem výpočtové části je na základě tepelného výkonu jednotlivých místností návrh systému vytápění do mateřské školy kombinací otopných těles a podlahového vytápění. Tato část obsahuje také návrh přípravy teplé vody v objektu, zdroje tepla a všech potřebných zařízení soustavy. Součástí práce je i návrh koncepce nuceného větrání do zvolených místností.
This thesis deals with a theoretic description of underfloor heating system, its parameters and describes a design of ventilation used in school buildings. The aim of its practical part is a design of a heating system for kindergarten building, a system of hot water distribution, heat sources and forced ventilation for chosen rooms. The heating system combines radiators and underfloor heating. Calculations are based on thermal performance of each room.
Description
Citation
NÁGLOVÁ, M. Vytápění mateřské školy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2014-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO