Hydraulický modelový výzkum měrných clon určených pro stanovení průtoku vody v kruhových profilech s volnou hladinou

but.committeecs
but.defencecs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStavební inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorŽoužela, Michalcs
dc.contributor.authorHeřmanová, Lenkacs
dc.contributor.refereeŠafář, Robertcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:02:04Z
dc.date.available2017-02-01cs
dc.date.created2012cs
dc.description.abstractHlavním výstupem této diplomové práce je sada Q/h charakteristik, která byla získána rozsáhlým hydraulickým modelovým výzkumem měrných clon, určených pro stanovení průtoku vody v kruhových profilech. Výsledné Q/h charakteristiky jsou funkcemi úhlů výřezu a svislé odlehlosti vrcholu výřezu ode dna příslušné měrné clony. Součástí výstupu je přehled očekávaných hodnot nejistot při praktickém nasazení konkrétní clony v kanalizaci a zhodnocení jednotlivých vlivů podílejících se na celkové nejistotě stanovení průtoku. Z provedeného hydraulického modelového výzkumu je tedy možné stanovit Q/h charakteristiky i pro kruhové profily o větších průměrech a určit jejich nejistoty při užití konkrétní clony. Pro návrh typu a tvaru měrné clony u profilů o větším průměru je součástí výstupu i příloha pro rychlý návrh měrných clon.cs
dc.description.abstractThe main outcome of this Thesis is a set of Q / h characteristic that was obtained extensive hydraulic model research measuring plate designed for the determination of water flow in circular profiles. The final Q / h characteristic are functions of angle and vertical cut remoteness of the top slot from the bottom of the measurement aperture. Part of the output is an overview of the expected values of uncertainties of measurement in practical use in a specific aperture in sewers and evaluation of impacts involved in determining the overall uncertainty of the flow. The performed hydraulic modeling research is therefore possible to determine Q / h and characteristics for circular sections of larger diameter and to determine their uncertainties when using specific plate. For the design and shape measuring plate of the profile with larger average output is part of a supplement for quick design of specific screens.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationHEŘMANOVÁ, L. Hydraulický modelový výzkum měrných clon určených pro stanovení průtoku vody v kruhových profilech s volnou hladinou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.cs
dc.identifier.other54966cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/13725
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/letcs
dc.subjectQ/h charakteristikacs
dc.subjectměrná clonacs
dc.subjectnejistota měřenícs
dc.subjectostrohranný přelivcs
dc.subjectmodelová podobnostcs
dc.subjectQ/h characteristicsen
dc.subjectmeasuring plateen
dc.subjectuncertainty of measurementen
dc.subjectthin-plate weiren
dc.subjectmodel similarityen
dc.titleHydraulický modelový výzkum měrných clon určených pro stanovení průtoku vody v kruhových profilech s volnou hladinoucs
dc.title.alternativeThe hydraulic modelling research of specific shutter intended for determination of water flow in circular profiles with free surfaceen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2012-02-01cs
dcterms.modified2012-02-17-15:19:48cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid54966en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2023.09.09 09:00:28en
sync.item.modts2023.09.09 08:15:15en
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních stavebcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
5.87 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-vedouci_9240.pdf
Size:
687.35 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-vedouci_9240.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-oponent_9240.pdf
Size:
766.45 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-oponent_9240.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_54966.html
Size:
1.53 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_54966.html
Collections