Katodové nanostruktury v MEMS aplikacích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Předkládaná práce si klade za cíl seznámit čtenáře s novými uhlíkovými strukturami - uhlíkovými nanotrubicemi. Hlavním úkolem práce je využít unikátní vlastnosti uhlíkových nanotrubic emitovat elektrony při velmi malých hodnotách napětí.
The main goal of this work is to introduce new carbon structures - carbon nanotubes. The main objective of this work is to take advantage of the unique characteristic of carbon nanotubes to emit electrons at very low supply voltage.
Description
Citation
PEKÁREK, J. Katodové nanostruktury v MEMS aplikacích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika
Comittee
doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Legát, CSc. (místopředseda) Ing. Ondřej Sajdl, Ph.D. (člen) Ing Antonín Rek, CSc (člen) Ing. Jiří Špinka (člen)
Date of acceptance
2008-06-09
Defence
Student seznámil komisi se svou diplomovou prací. Diskuse vznikla ohledně emise v nanostrukturách, student dále hovořil o čidlech tlaku, které se připravují.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO