Návrh využití analytických a reportovacích služeb ve firemním prostředí 

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se věnuje problematice návrhu využití analytických a reportovacích služeb ve firemním prostředí. Součástí práce je podrobnější analýza fungování firmy a také aktuálního stavu využití analytických a reportovacích služeb dané firmy. Na základě zjištění z analýz je vypracován návrh řešení, jehož součástí jsou reporty a jednotlivé vizualizace dat, které by měli sloužit ke zlepšení využití této oblasti pro manažerské rozhodování firmy.
This bachelor's thesis deals with the proposal of the use of analytical and reporting services in the company. Part of the work is a detailed analysis of the company's operations and the current condition of use of analytical and reporting services of the company. Based on the findings of the analyzes, a solution proposal is developed, which includes reports and individual data visualizations, which should serve to improve the use of this area for managerial decisionmaking.
Description
Citation
HOLOBRÁDEK, M. Návrh využití analytických a reportovacích služeb ve firemním prostředí  [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (předseda) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-21
Defence
Otázky: Oponent - odpovězeno Vedoucí - odpovězeno Docent Škapa - Definujte a charakterizujte v čem spočívá přínos vaší práce. - odpovězeno Doktorka Smolíková - Zdůvodněte proč jste prováděl vnitřní analýzu společnosti. - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO