Analýza zabezpečení bezdrátových sítí s využitím mobilního zařízení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou bezpečnosti bezdrátových sítí pomocí mobilního zařízení, u kterého je aplikace tvořena pro operační systém Android. Aplikace spouští promiskuitní mód síťové karty a sleduje dostupné sítě v dosahu. Síť je následně možné podrobit bezpečnostní analýze. Práce seznamuje čtenáře s nutnou teorií bezpečnosti bezdrátových sítí, návrhem a implementací aplikace. Práce taktéž popisuje problémy spojené s touto analýzou a shrnuje dosažené výsledky.
This bachelor's thesis deals with analysis of security for wireless networks using mobile device, where application is created for Android operating system. Application launchs promiscuous mode for wireless card and scans wireless networks in range. There is a possibility to analyze security of these networks. This work describes wireless networks security theory, proposal and implementation. This work also describes problems with analysis and evaluates the final results.
Description
Citation
LÍŠKA, T. Analýza zabezpečení bezdrátových sítí s využitím mobilního zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Petr Hanáček (předseda) prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Ing. Karel Masařík, Ph.D. (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm E. Otázky u obhajoby: Jak byste navrhnul skutečné testy bezdrátových sítí za účelem přístupu k síti internet pro potřeby bezpečnostního auditu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO