Abstraktní kresba

Abstract
Bakalářská práce se skládá z pěti velkoformátových kreseb uhlem na papíře. Ústředním motivem je proměna, její možnosti, podoby a způsoby. Na kresbách je viditelný neustálý pohyb a transformace, živá hmota, vládnoucí silou, která je vlastní přírodním živlům. Bakalářská práce má imaginativní charakter a pracuje převážně s abstraktním tvaroslovím. I když jsou ale kresby abstraktní, cíleně v nich pracuji s prostorovostí a světelnou modelací objektů, jako u skutečných věcí. Svým způsobem kresby ilustrují procesy, během nichž věci nabývají na své podobě.
The bachelor thesis consists of five large-format charcoal drawings on paper. The central motif is transformation, its possibilities, forms and ways. The drawings show constant movement and transformation, living matter, the ruling force inherent in the natural elements. The bachelor thesis has an imaginative character and works mainly with abstract morphology. But even though the drawings are abstract, I purposefully work with them in the spatiality and light modeling of objects, as with real things. In a way, the drawings illustrate the processes during which things take shape.
Description
Citation
NOVÁKOVÁ, B. Abstraktní kresba [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarná tvorba
Comittee
MgA. Vasil Artamonov (předseda) doc. MgA. Luděk Rathouský (člen) prof. MgA. Petr Kvíčala (člen) doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (člen) doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D. (člen) MgA. Katarína Hládeková, Ph.D. (člen) MgA. Ondřej Homola (člen) MgA. Břetislav Malý (člen) PhDr. Ladislav Jackson (člen) MgA. Karolína Kohoutková (člen) MgA. Jan Šerých (člen) Mgr. Lenka Střeláková (člen)
Date of acceptance
Defence
Obhajobu studentka zahájila představením své bakalářské práce – soustředila se na technologické postupy a obecný charakter díla. Následně byly komise a studentka seznámeni s posudky vedoucího práce a oponenta. Po zodpovězení dotazů z posudků (literární předobrazy, kontext současného umění) byla zahájena diskuze, do níž dotazy přispěla většina členů komise. Studentka argumentovala věcně a obhajobu své práce zvládla velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO