Město ve městě/ „Blok Trnitá“

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem novostavby polyfunkčního městského domu v kontextu územní studie Kanceláře architekta města Brna. Parcela se nachází na ulici Opuštěná. Jedná se o hlubokou nárožní parcelu u rušné městské třídy. Stavba by měla doplňovat plánovanou blokovou zástavbu. Návrh počítá s bytovou, administrativní i komerční funkcí a zároveň se snaží, při zachování důrazu potencionálně developerského projektu na finanční efektivitu, nepromarnit šanci a nabídnout městu a lidem kvalitní prostory.
The thesis deals with a design of a new construction of a polyfunctional urban house. It concerns a corner plot near the busy Opuštená avenue. The building is supposed to supplement the intended housing estate. Designed to be suitable for domestic, administrative and commercial use while maintaining an effective budget, the property is to provide the residents as well as the location with a high-quality space.
Description
Citation
ŽVAK, O. Město ve městě/ „Blok Trnitá“ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (předseda) Ing. arch. Luboš Františák, Ph.D. (člen) Ing. arch. Jiří Marek (člen) Ing. arch. David Průša (člen) Ing. arch. Pavel Pekár (člen) prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (člen)
Date of acceptance
Defence
- Student představil diplomovou práci- limit 10min. - Oponentní posudek byl přečten, včetně jednoho dotazu - Student zodpověděl oponentní dotaz - Veřejná rozprava zahájena - Dotazy od členů komise - Student reaguje - Diskutuje se dodržení regulativů v rámci zadání, technické a dispoziční řešení některých část - Student reaguje
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO