Rekonstrukce 3D ploch kapotáže motocyklu na základě skenovaných dat

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá programy a praktickým řešením v oblasti reverse engineeringu. Tato práce obsahuje definici pojmu reverse engineering, rozdělení digitalizace pomocí 3D skenerů, matematický popis křivek a ploch a přehled programů, které jsou určeny pro reverse engineering. Cílem práce je vytvoření 3D digitálního modelu kapotáže motocyklu v programu Rhinoreverse.
This bachelor thesis based on the coputer programs and practical solving in the area of reverse engineering. This work contains the definition of concept of the reverse engineering; distributed digitalizing using the 3D scanning, mathematical description of curves and areas and summary of programs, which are destination for reverse engineering. The goal of this thesis is to form the 3D surface digitalized reconstruction the motorcycle body in Rhinoreverese program.
Description
Citation
VAŠÍKOVÁ, M. Rekonstrukce 3D ploch kapotáže motocyklu na základě skenovaných dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Pavel Mazal, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Svoboda, CSc. (člen) Ing. Michal Vaverka, Ph.D. (člen) doc. Ing. David Paloušek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO