Motivační systém technicko–hospodářských zaměstnanců v konkrétní textilní společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá motivačním systémem technicko-hospodářských zaměstnanců zvolené textilní společnosti. Je zaměřena obzvláště na jejich odměňování. Součástí práce je dotazníkové šetření mezi skupinou těchto zaměstnanců, kde jsou zjištěny možné problémy v jejich celkové motivaci či informovanosti. Výsledkem této analýzy je výstup v podobě návrhů, které přispějí k jejich spokojenosti, a tím k vyšší pracovní výkonnosti.
This bachelor thesis focuses on the motivational system of the office employees of one particular textile company. It especially focuses on rewarding the employees. Another part of the thesis are the poll results of this group of employees which shows us potential problems with their motivation as a whole. The result of this analysis is an output in a form of suggestions which are going to contribute in increasing the motivation of the employees and with it their work performance as well.
Description
Citation
ŠKODOVÁ, M. Motivační systém technicko–hospodářských zaměstnanců v konkrétní textilní společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-15
Defence
otázky vedoucího - zodpovězeno další otázky: dr. Kaňovská - Budou návrhy přijaty společností (kromě 13. platu)? - zodpovězeno dr. Hornungová - Dotazníky jste mířila na technicko-hospodářské pracovníky, týkal se i jiných pracovníků (dělnických)? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO