Kvalita produktů a ochrana spotřebitelů v ČR a EU.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Referee
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá ochranou spotřebitelů a podmínkami uvádění výrobků na trh.Přitom se práce zaměřuje na kvalitu výrodků z hlediska jejich bezpečného použití.Zabývá se také vývojem legislativy v této oblasti a propojením legislativy České republiky s evropským právem
Bachelor thesis engages in the customer protection and conditions of market introduction of products.This thesis is focusing principally on products quality in light of safe using of products. Bachelor thesis engages in progres of legislature in the Czech republic and its connection with european law.
Description
Citation
HURT, L. Kvalita produktů a ochrana spotřebitelů v ČR a EU. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jiří Pernikář, CSc. (předseda) doc. Ing. Alois Fiala, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Trvaj (člen) Ing. Marek Mitáček (člen) Ing. Petr Dobšák, Ph.D. (člen) Ing. Jana Doňarová, Ph.D. (člen) Ing. Martin Musil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO