Návrh protierozních a vodohospodářských opatření v malém povodí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem práce bylo vyhodnocení erozních smyvů a kulminačních průtoků na určeném území v obci Třebařov. Erozní smyv byl určen metodou USLE, kulminační průtok byl vypočten pomocí CN křivek v programu DesQ. Na základě těchto hodnot byla navržena protierozní a vodohopsodářská opatření.
The aim of the work was evaluation of erosion losses and peak flows for designed territory in Třebařov. Erosion loss was designed by USLE method. Peak flow was calculated using CN curve in DesQ software. Based on these values measures of soil erosion control and water managment measures were designed.
Description
Citation
ŠEBRLE, J. Návrh protierozních a vodohospodářských opatření v malém povodí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
Date of acceptance
2017-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO