Konstrukční návrh planetové převodovky RC modelu vyráběného metodou 3D tisku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem planetové převodovky vyráběné metodou 3D tisku. První část je zaměřena na rešerši v oblasti aktuálních technologií a materiálů 3D tisku. Popsán je zde výrobní postup pro technologii FDM a teorie planetových převodů. Druhá část je zaměřena na návrh převodovky, aby splňovala vstupní parametry a bylo ji možno vyrábět metodou 3D tisku. Popsán je zde postup návrhu od výpočtu přes modelování až po samotný tisk převodovky.
This bachelor’s thesis deals with the design of a planetary gearbox produced by 3D printing. The first part is focused on research in the field of current technologies and 3D printing materials. The production process for FDM technology and the theory of planetary gears are described here. The second part is focused on the design of the gearbox to meet the input parameters so it could be produced by 3D printing. The design process from the calculation through modelling to the actual printing of the gearbox is described here.
Description
Citation
RADA, J. Konstrukční návrh planetové převodovky RC modelu vyráběného metodou 3D tisku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (místopředseda) Ing. Kamil Řehák, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pokorný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-17
Defence
Student prezentoval svou závěrečnou práci a odpověděl na otázky vedoucího i oponenta. Dále odpovídal na dotazy členů zkušební komise: Jaká je možnost zprůhlednění víka pro vysvětlení funkce? - zodpovězeno Proč jste použil převodový poměr 1? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO